Singed View Feedback About Champion
KMLSoft Network

Singed

Singed.png

Singed

the Mad Chemist

RP: 585Riot Point IP: 1350Influence Points
Top
Jungler
Select Champion of the Year 2013
  • Counters
  • Statistics
  • Legend
  • Mastery
  • Videos
  • Leveling Guide
  • Comments
  • Abilities
  • Tags
Health: 405 (+82 / Per Level) Health Regen: 7.1 (+0.55 / Per Level)
Mana: 215 (+45 / Per Level) Mana Regen: 6.6 (+0.55 / Per Level)
Energy: 0 Energy Regen: 0
Attack Damage: 56.65 (+3.375 / Per Level) Attack Speed: 0.613 (+1.81% / Per Level)
Magic Resist: 30 Movement Speed: 345
Armor: 18 (+3.5 / Per Level)  
Singed, Zaun'un saygıdeğer kimyagerlerinin soyundan gelir. Küçüklüğünde bile, karıştırdığı iksirler yaşıtlarınınkileri açık ara geçerdi. Daha sıradan kimyager meslektaşları arasından hızla sıyrıldı. Noxus ordusunun Ionia seferinde kazançlı bir ücretle baş kimyagerlik yapmış olan, kötü bir ün kazanmış Warwick'in onu çırak olarak seçmesi kimseyi şaşırtmadı. Singed Warwick'in laboratuvarlarında dur durak bilmeden çabaladı. Ustasının ölümcül zanaatının her detayını hızla öğrendi. Çabalarının ürünü olan ölüm ve yıkım, Singed'in pek az umrundaydı. Kurt adamlık laneti, ustasının üstüne çöktüğünde Singed, köle gibi çalışmaktan mucitliğe geçmeye hazır ve nazırdı. Dehasını, Ionia cephesine yepyeni bir ızdırap çeşidi getirerek paylaşmaya hazırlıklıydı. İlerleme azmi durdurulamıyordu. Uygun denek kalmayınca, hevesli kimyagerin uçucu karışımlarını sık sık kendi vücudunda denediği düşünülüyor.

League of Legends'ın (Efsaneler Ligi) yarattığı her an bozulabilecek barış dünyaya yayıldığında, Singed sevgili zanaatini hala sergileyebileceği tek yere doğru yola çıktı: Savaş Enstitüsü. Enstitü'ye gittiğinde artık insanlıktan çıkmıştı. Dahice buluşları vücudunu hem mahvetmiş hem de hayatta tutmuştu. Harap olmuş bedeninde, ateş ve gölge kazalarından binlerce yanık izi var ve bu çetin koşullara maruz kalmak sinirlerini öldürüp, bedenini katılaştırıp, fiziğini güçlendirerek onu yenilmez bir deve çevirmiş. Bu güç, Singed'in çeşit çeşit ölümcül iksiriyle birleşince onu Adalet Meydanlarında hafife alınmayacak bir güç haline getiriyor.

“En ölumcül dozum, hamimin ismini taşımalıdır!”
-- Singed, Delilik İksiri'ne ismini verirken.

Abilities

Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P Empowered Bulwark Passive
Q Poison Trail
W Mega Adhesive
E Fling
R Insanity Potion
ChemicalMan_EmpoweredBulwark.png

Empowered Bulwark

P

Increases Singed's Health by 25 for every 100 Mana he has.

PoisonTrail.png

Poison Trail

Q

Cost: 13 Mana per Second 
Range: Self
 

Leaves a trail of poison behind Singed, dealing damage to enemies caught in the path.

Toggle: Singed lays a poisonous trail that deals 22/34/46/58/70 (+30% Ability Power) magic damage per second.

MegaAdhesive.png

Mega Adhesive

W

Cost: 70/80/90/100/110 Mana 
Range: 1000
 

Throws a vial of mega adhesive on the ground, slowing enemies who walk on it.

Leaves a sticky area on the ground for 5 seconds, slowing enemies in the area by 35/45/55/65/75% (lasts 1 second after leaving).

Fling.png

Fling

E

Cost: 100/110/120/130/140 Mana 
Range: 125
 

Damages target enemy unit and flings them into the air behind Singed.

Singed flings an enemy over his shoulder, dealing 80/125/170/215/260 (+75% Ability Power)magic damage.

InsanityPotion.png

Insanity Potion

R

Cost: 150 Mana 
Range: Self
 

Singed drinks a potent brew of chemicals, granting him increased combat stats.

Singed drinks a potent brew of chemicals, granting him 35/50/65 Ability Power, Armor, Magic Resist, Movement Speed, Health Regeneration, and Mana Regeneration for 25 seconds.