Galio View Feedback About Champion
KMLSoft Network

Galio

Galio.png

Galio

the Sentinel's Sorrow

RP: Riot Point IP: Influence Points
Top
Mid
Select Champion of the Year 2013
  • Counters
  • Statistics
  • Legend
  • Mastery
  • Videos
  • Leveling Guide
  • Comments
  • Abilities
  • Tags
Health: 435 (+85 / Per Level) Health Regen: 7.45 (+0.75 / Per Level)
Mana: 235 (+50 / Per Level) Mana Regen: 7 (+0.7 / Per Level)
Energy: 0 Energy Regen: 0
Attack Damage: 56.3 (+3.375 / Per Level) Attack Speed: 0.638 (+1.2% / Per Level)
Magic Resist: 30 Movement Speed: 335
Armor: 17 (+3.5 / Per Level)  
Lig'in bu tür sihirle ilgili düzenlemelerinden çok önce, büyücüler yapay hayatın yaratılmasıyla ilgili deneyler yapardı. Golemlere bilinç nakletme işlemi şimdi yasak olsa da, bir zamanlar sihir sanatının büyük ustaları arasında yaygın bir uygulamaydı. Bu ustalardan biri de Demacia'lı sanatkâr Durand'dı. Bilinç sahibi varlıklar yaratmakta rakipsiz olan Durand'ın eserleri sevgili şehir devletinin sınır kasabalarını koruyan, yorulmak bilmez muhafızlar olarak görev yapıyor, halkı Noxus'lu komşularından koruyordu. Ama Durand, başyapıtını kendini korumak için ayırmıştı: Galio. Bir gargoylun suretinde yaratılmış bu güçlü mahluk, çıktığı yolculuklarda sanatkârın emniyette olmasını, ülkesinin düşmanlarının hedefi olma korkusu olmadan çalışmasını sağlıyordu. Bu durum; Durand'ın eseri olan bekçiler, başlarına bela oldukları Noxus Üst Komutası'nın sabrını taşırana kadar sürdü.

Durand arkasında başyapıtıyla Uluyan Sazlık'tan geçerken, Noxus'lu suikastçıların tuzağına düştü. Sayı üstünlüğü karşısında çaresiz kalan Galio'nun elinden gelen tek şey, efendisini ele geçirip hızla katleden katillerin sislerin içinde kaybolmasını dehşet içinde izlemekti. Var oluşunun tek sebebini kaybeden Galio, ümitsizliğe gömüldü. Yıllar boyunca yapayalnız bir şekilde, korumayı başaramadığı efendisinin kemiklerinin başında bekledi. Sonu gelmez utancına dikilmiş bir abideye dönüştü. Derken, kim bilir kaç zaman sonra, şatafatlı bir Demacia tacı taşıyan üzgün ama kararlı bir yordle kızı, devasa heykelin gölgesinde dinlenmek için durdu. Galio, her şeyden habersiz ziyaretçisinin görmediğini bilerek, perişan haldeki yordle'ı inceledi. Kız, muazzam bir yükü omuzlamış gibiydi. Geldiği gibi sessiz ve metanetli bir şekilde Demacia'ya doğru uzaklaştı. Bu karşılaşma, Galio'nun gözlerinde bir kıvılcım çaktırdı. Efendisinin uğruna öldüğü davayı hatırlayan Galio, girdiği sessiz araftan çıktı ve bu yiğit yaratığın peşinden gitti. Artık yaşaması için yeni bir sebep vardı: League of Legends'a (Efsaneler Ligi) katılmak ve Demacia adına savaşmak.

''Yeni bir şans diye bir şey yok. Sadece kefaret var.''
-- Galio

Abilities

Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P Runic Skin Passive
Q Resolute Smite
W Bulwark
E Righteous Gust
R Idol of Durand
Galio_RunicSkin.png

Runic Skin

P

Galio converts 50% of his total Magic Resistance into Ability Power.

GalioResoluteSmite.png

Resolute Smite

Q

Cost: 60/65/70/75/80 Mana 
Range: 940
 

Galio fires a concussive blast from his eyes, slowing and dealing damage to enemies caught near the impact point.

Galio fires a concussive blast from his eyes, dealing 80/135/190/245/300 (+60% Ability Power) magic damage to enemies near the impact location, and reducing their movement speed by 24/28/32/36/40% for 2.5 seconds.

 

GalioBulwark.png

Bulwark

W

Cost: 60 Mana 
Range: 800
 

Galio shields an ally Champion, increasing their Armor and Magic Resistance, and restoring Galio's health each time that Champion suffers damage.

Galio shields a friendly champion for 4 seconds, increasing their Armor and Magic Resistance by 30/45/60/75/90. Each time the unit suffers damage, Galio is healed for 25/40/55/70/85(+30% Ability Power). (-20% healing for each consecutive hit)

GalioRighteousGust.png

Righteous Gust

E

Cost: 70/75/80/85/90 Mana 
Range: 1180
 

Galio claps his wings, unleashing a gust of concussive wind that damages enemies and leaves a directional draft in its wake that increases ally movement speed.

Galio unleashes a gust of concussive wind that deals 60/105/150/195/240 (+50% Ability Power) magic damage to all enemies in its path. A directional draft remains for 5 seconds, increasing the movement speed of allies passing through it by 20/28/36/44/52%.

GalioIdolOfDurand.png

Idol of Durand

R

Cost: 100 Mana 
Range: 560
 

Galio assumes the form of a statue, taunting nearby enemies and storing concussive energy as they attack him. Galio then bursts from his statue shell, releasing the stored energy to damage surrounding foes.

Galio channels for 2 seconds, taunting nearby foes and blocking 50% of incoming damage.After channeling, Galio deals 220/330/440 (+60% Ability Power) magic damage to surrounding enemies, plus an additional 5% damage for each attack he suffered while channeling. Max 40% bonus damage.